O zajęciach

Już w środę, 28 lutego, o godz. 13.15 w sali 126 odbędą się pierwsze zajęcia z cyklu „Kino polityczne”. Przedstawiamy niżej kilka podstawowych informacji o zajęciach.

Dla kogo są te zajęcia?

Zajęcia przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla studentek i studentów WNPiD, którzy mogą zaliczać je jako tzw. ścieżkę (zajęcia dodatkowe). Mile widziani jednak będą wolni słuchacze, zainteresowani tematyką kina politycznego – jedynym ograniczeniem jest pojemność sali, w której będziemy się spotykać.

Jakie są warunki uzyskania zaliczenia?

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, a także przygotowanie jednego z wariantów pracy zaliczeniowej: recenzji (tekstowej, wideo bądź audio) lub prezentacji.

Jakie będą szczegółowe tematy zajęć?

Tematy zajęć podzielone są na dwa bloki: fundamenty oraz wyzwania współczesności. Pierwszy blok traktuje o podstawowych pojęciach i koncepcjach dotyczących relacji kina i polityki. Drugi blok odnosi te podstawowe koncepcje do konkretnych problemów dzisiejszego świata, wobec których film stanowić może zarówno komentarz, jak i czynnik inspirujący zmianę. Każdemu z tematów towarzyszyć będzie filmografia, zaś z jednym, podstawowym filmem, jako „lekturą obowiązkową”, będzie należało zapoznać się przed danymi zajęciami.

Fundamenty

1. Polityka, czyli co, kto, kiedy i jak otrzymuje?
2. Kino uwikłane politycznie
3. Ideologia i propaganda
4. Człowiek w polityce
5. Socjalizacja polityczna i kino
6. Konspiracja i spisek
7. Satyra polityczna

Wyzwania współczesności

8. Media czy fake news?
9. Wizerunek polityczny
10. Kapitalizm, chciwość, wykluczenie
11. Rasizm i uprzedzenia
12. Uchodźcy, imigranci, obcy
13. Tożsamość płciowa
14. Kino po #MeToo
15. Utopie i dystopie

Czy zajęcia będą polegać na oglądaniu filmów?

Czas zajęć (90 min.) oraz ich formuła uniemożliwiają oglądanie całych filmów podczas zajęć. To zresztą mijałoby się z celem, którym jest przede wszystkim merytoryczna dyskusja. Pojawiać się będą natomiast fragmenty filmów i seriali, związane z tematyką danego spotkania. Przed każdymi zajęciami uczestnicy i uczestniczki będą też zobowiązani do obejrzenia, we własnym zakresie, jednego, wskazanego filmu, który stanowić będzie główne odniesienie w dyskusji.

Kim są prowadzący zajęcia?

Na zajęcia zapraszają dr Filip Biały i dr Jakub Jakubowski, którzy konwersatorium nt. kina politycznego prowadzą na WNPiD już od kilku lat.