O stronie

Na tej stronie zajmujemy się kinem z perspektywy politycznej. Oznacza to, że interesuje nas nie tylko klasycznie pojmowany film polityczny, którego bohaterami są ludzie władzy, lecz także filmy i seriale pozornie od tej tematyki bardzo odległe. Albowiem także i te dzieła, które zdają się polityki nie dotyczyć, mogą zawierać, w formie nieco ukrytej, istotny przekaz ideologiczny.

Opowiadając o polityce w filmie, opowiadamy zarazem o polityce kina i o roli kina w polityce. Przy okazji, odwołując się do filmów fabularnych i dokumentalnych oraz seriali, mierzymy się z ważnymi problemami społecznymi współczesnego świata.

Serwis towarzyszy zajęciom „Od Leni Riefenstahl do Franka Underwooda: kino polityczne/polityka w kinie”, które prowadzone są przez dr Filipa Białego i dr Jakuba Jakubowskiego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Administrator strony: filip.bialy@amu.edu.pl.